Stacks Image 33


Het is Lente 2021!
De 19e eeuw is allang voorbij. Het twee eeuwen oude systeem van politieke partijen is vermolmd, vermoeid en onbruikbaar.
De huidige democratie is voor grote delen verrot. Moet vernieuwd worden.

De tijd is gekomen de democratie serieus te nemen en de verstikkende tussenlagen af te schaffen. Partijen zijn als muur gaan werken tussen bevolking en bestuur. Het landsbestuur heeft nauwelijks contact meer met de eigen bevolking, en de bevolking kan het bestuur niet meer bereiken.
Politieke partijen hebben zich ertussen gedrongen.
Democratische Lente is een beweging van democratisch ingestelde mensen die kritisch en constructief willen onderzoeken hoe onze democratie weer gezond gemaakt en opgebouwd kan worden. Hoe het bestaande systeem dus ontmanteld moet worden, steen na steen, totdat er genoeg ruimte is ontstaan voor echte vernieuwing.

Het Democratische Renovatie Project.
Democratische lente vraagt iedere Nederlander die wil meedenken en meebouwen om zich aan te sluiten. En een kleine bijdrage te leveren aan de kosten.