De 19e eeuw is allang voorbij. Het twee eeuwen oude systeem van politieke partijen is vermolmd, vermoeid en steeds minder bruikbaar. De huidige democratie moet vernieuwd worden. Eerst moet het oude systeem voor grote delen gesloopt worden. Zonder afbreken geen renovatie. De democratie is de basis, de zeggenschap van het volk over zichzelf. Zichzelf besturen is in de 21ste eeuw de meest logische zaak van de wereld geworden. Geen hoge heren meer die over alles beslissen. We doen het liever zèlf. Op die basis kan gerenoveerd en verder gebouwd worden.
De tijd is gekomen de democratie serieus te nemen en de tussenlagen af te schaffen. Partijen zijn als muur gaan werken tussen bevolking en bestuur. Het landsbestuur heeft geen contact meer met de eigen bevolking, en de bevolking kan het bestuur niet meer bereiken. Politieke partijen hebben zich ertussen gedrongen.
De werelden zijn uiteengegroeid, die van de gewone mensen en die van het bestuur.
Democratische Lente is een beweging van democratisch ingestelde mensen die constructief willen onderzoeken hoe onze democratie weer gezond gemaakt en opgebouwd kan worden. Mensen die beseffen dat zonder herfst en winter geen lente kan komen. Dat het bestaande systeem dus ontmanteld moet worden, steen na steen, totdat er genoeg ruimte is ontstaan voor echte vernieuwing.

Het Democratische Renovatie Project.
Democratische lente vraagt iedere Nederlander die wil meedenken en meebouwen om zich aan te sluiten. En een kleine bijdrage te leveren aan de kosten.