Politici.
Goedbetaalde mannen en vrouwen.
De schadeloosstelling van 'gewone' Tweede Kamerleden komt overeen met de hoogste periodiek van schaal 16 BBRA, dat wil zeggen € 7705,12 bruto per maand sinds 1 januari 2016. Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren.
Niet slecht.
Wat doen ze voor dat geld? Ze zijn volksvertegenwoordiger. Ze vertegenwoordigen ons allemaal. Zeggen ze. Kent u ze?
Democratische Lente heeft geen hoge pet op van carrière-politici. We vinden het vertegenwoordigen van een volk een ere-zaak. Niet een baantje. Niet een stap in een loopbaan, maar een roeping.
In het oude Athene had iedere burger de taak om het volk te vertegenwoordigen. De Volksvergadering bestond uit 6000 vertegenwoordigers, die bij toerbeurt en door het lot werden afgevaardigd. Mooie inspiratie!
We moeten terug (of verder) naar de ware volksvertegenwoordiging. De werkelijke heerschappij door de
demos, het volk.

Het volk moet weer op de brug van het schip van staat komen te staan. Het volk is de kapitein, de betaalde beroepsbestuurder slechts de stuurman. Het volk zet de koers uit, de stuurman manoeuvreert het schip langs de rotsen. Stuurmanskunst en democratie, wat een mooie combinatie. Nieuwe en oude populisten doen nu mee aan de Tweede kamerverkiezingen. Ja21, PVV, Forum voor de Democratie, Code Oranje. Ze willen politici zijn. Ze willen carrière. Ze willen aandacht.

Democratische Lente werkt aan een systeem waarin de bevolking door
èchte vertegenwoordigers een plek krijgt in de democratie. Aan een onvervalste democratie, zoals de grondleggers het bedoeld hebben.